Медичний центр "EMILY"

СМАТ (добове вимірювання АТ)

Електрокардіографія (скорочено ЕКГ) — метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою (ЕКГ). Таким чином, ЕКГ — це запис коливань різниці потенціалів, які виникають у серці під час його збудження.

Електрокардіографія є одним з основних методів дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи. ЕКГ є незамінним у діагностиці порушень ритму і провідності, гіпертрофії, ішемічної хвороби серця. Цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда, їх розповсюдженість, глибину і час появи. ЕКГ дозволяє виявити дистрофічні й склеротичні процеси в міокарді, порушення електролітного обміну, що виникають під впливом різних токсичних речовин. ЕКГ широко використовують для функціонального дослідження серцево-судинної системи. Поєднання електрокардіографічного дослідження з функціональними пробами допомагає виявити приховану коронарну недостатність, перехідні порушення ритму, проводити диференційний діагноз між функціональними та органічними порушеннями роботи серця.

ЕКГ моніторування проводиться реєстрація ЕКГ на протязі 15-30 хв при порушенях ритму.

ЕКГ з навантаженням дозволяє визначити реакцію серцево-судинної системи на фізичне навантаження, ступінь толерантності (витривалості) організму до фізичного навантаження, виявити епізоди ішемії міокарда, в тому числі безбольової, порушення ритму серця, пов'язані з фізичною активністю. Велоергометрія та тредміл-тест виявляють зв'язок болю в грудній клітці зі станом коронарного кровотоку або відсутність такої залежності. Адже біль може бути обумовлений і позасерцевими причинами. Дуже важливо, що ЕКГ з навантаженням дозволяє кількісно виразити ступінь недостатності коронарного кровотоку і адаптивні можливості організму, зв'язавши їх з дозованим фізичним навантаженням, досягнутої частотою серцевих скорочень, показниками артеріального тиску, ЕКГ - картиною, а також відстеживши час відновлення серцевої діяльності і артеріального тиску після припинення навантаження. Тобто з'являється можливість об'єктивно оцінити динаміку розвитку захворювання і адекватність проведеного лікування.

Після проведення проби з фізичним навантаженням пацієнтові видається висновок про наявність чи відсутність прихованої ішемії міокарда, реакції артеріального тиску на фізичне навантаження, своєчасності відновлення показників гемодинаміки, а також про допустимі рівні фізичного навантаження. При виявленні ішемії (недостатності кровопостачання) міокарда при проведенні велоергометрії, тредміл -тесту пацієнту може бути рекомендована коронарографія для визначення необхідності оперативного лікування.